Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Quốc tế Nozomi Japan luôn được đánh giá cao từ các đối tác trong và ngoài nước. Doanh nghiệp được thành lập bởi ban lãnh đạo tâm huyết cùng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm mang đến niềm tin và giá trị tốt đẹp cho khách hàng.

 

Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Quốc tế Nozomi Japan có trụ sở chính tại: Tầng 5, tòa M5, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội. 

Người đại diện pháp luật: Ông Nguyễn Văn Cương - Giám đốc

Thông tin CBNV nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: 

 

  STT     

      Họ và tên nhân viên                    

Vị trí công việc           
1  Lê Thị Bắc

- Ký kết và thực hiện hợp đồng, thỏa thuận

liên quan đến việc đưa người lao động Việt Nam

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đối nội).

2 Phạm Thị Hồng Luyến

- Tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ở nước ngoài;

cung cấp thông tin, quảng cáo, tư vấn về cơ hội việc làm

ở nước ngoài

3 Nguyễn Thị Kiều My - Chuẩn bị nguồn lao động và tuyển chọn người lao động
4 Võ Hồng Trang

 - Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ, giáo dục

định hướng cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

5 Trương Thị Anh 

- Quản lý người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

6 Đoàn Thanh Hương  -Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
7 Lê Minh Hòa - Thanh lý hợp dồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
8 Nguyễn Thị Cẩm Hà - Hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước.

 

Hình ảnh ban lãnh đạo công ty cùng đội ngũ cán bộ nhân viên các phòng, ban:

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ chủ chốt 

 

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Chủ tịch HĐQT cùng các cán bộ nhân viên nữ của công ty

 

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ phòng nghiệp vụ

 

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ phòng hành chính

 

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ phòng truyền thông

 

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ phòng đối ngoại

Nozomi Japan luôn định hướng xây dựng một đội ngũ cán bộ có chuyên môn giỏi, năng động, sáng tạo và nhạy bén để nhanh chóng nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của đối tác, khách hàng.