TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG THÁNG 5/2020 CỦA CÔNG TY NOZOMI JAPAN

Thủy sản không gia nhiệt

• Số lượng: 9

• Nam

• Độ tuổi: 18-29 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

• Yêu cầu khác: Thuận tay phải, không hút thuốc

• Nơi làm việc: FUKUOKA

• Ngày phỏng vấn: 12/05/2020

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 11/2020

Thi công đường ống điều hòa

• Nam

• Số lượng: 6

• Độ tuổi: 18 -25 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: không yêu cầu

• Nơi làm việc: CHIBA

• Ngày phỏng vấn: 15/05/2020

• Ngày xuất cảnh: 12/2020

Thi công máy công trình

• Nam

• Số lượng tuyển: 06

• Độ tuổi: 18-28 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

• Ngày phỏng vấn: 16/05/2020

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 12/2020

• Nơi làm việc:  Tỉnh CHIBA

Thủy sản không gia nhiệt

• Số lượng: 3

• Nam

• Độ tuổi: 22-32 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

• Yêu cầu khác: Thuận tay phải, không hút thuốc

• Nơi làm việc:Tỉnh CHIBA

• Ngày phỏng vấn: 25/05/2020

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 12/2020

Sơn xây dựng

• Số lượng: 3

• Độ tuổi: 18-30 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

• Yêu cầu khác: Thuận tay phải

• Nơi làm việc: TOKYO

• Ngày phỏng vấn:29/05/2020 

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 12/2020

Chống Thấm

• Số lượng: 9

• Nam

• Độ tuổi: 20-28 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn

• Yêu cầu khác: Thuận tay phải

• Nơi làm việc:TOKYO

• Ngày phỏng vấn: 14/05/2020

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 12/2020

Bảo dưỡng ô tô

• Số lượng: 6

• Nam

• Độ tuổi: 20-30 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

• Yêu cầu khác: tay nghề có kinh nghiệm

• Nơi làm việc: Tỉnh ISHIKAWA

• Ngày phỏng vấn: 16/05/2020

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 12/2020

Trát ,Cán Nền

• Số lượng: 12

• Nam

• Độ tuổi: 22-32 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

• Nơi làm việc:Tỉnh IBARAKI

• Ngày phỏng vấn: 23/05/2020

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 12/2020

Tiện kim loại

• Số lượng: 9

• Nam

• Độ tuổi: 18-25 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

• Yêu cầu khác: không cận

• Nơi làm việc:Tỉnh TOCHIGI

• Ngày phỏng vấn: 25/05/2020

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 12/2020

Lắp ráp thép công trình(trong xưởng và ngoài công trình)

• Số lượng: 6

• Nam

• Độ tuổi: 18-26 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

• Nơi làm việc:Tỉnh HIROSHIMA

• Ngày phỏng vấn: 26/05/2020

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 12/2020

Hoàn thiện nội thất

• Số lượng: 18

• Nam

• Độ tuổi: 20-30 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

• Nơi làm việc:TOKYO

• Ngày phỏng vấn: 29/05/2020

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 12/2020

Lắp ráp thép xây dựng

• Số lượng: 6

• Độ tuổi: 19-30 tuổi

• Tình trạng hôn nhân: Không yêu cầu

• Nơi làm việc: KANAGAWA

• Ngày phỏng vấn:29/05/2020 

• Ngày dự kiến xuất cảnh: 12/2020

Nhanh tay liên hệ đến hotline 0989 51 51 51 của công ty Nozomi Japan để nhận các đơn hàng cực hot này nhé. 

 

chia sẻ bài viết

Để lại bình luận