Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Nozomi Japan luôn được đánh giá cao từ các đối tác trong và ngoài nước. Doanh nghiệp được thành lập bởi ban lãnh đạo tài ba, tâm huyết cùng đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm mang đến niềm tin và giá trị tốt đẹp cho khách hàng.

Hình ảnh ban lãnh đạo công ty cùng đội ngũ cán bộ nhân viên các phòng, ban:

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ chủ chốt 

 

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Chủ tịch HĐQT cùng các cán bộ nhân viên nữ của công ty

 

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ phòng nghiệp vụ

 

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ phòng hành chính

 

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ phòng truyền thông

 

Đội ngũ cán bộ Nozomi Japan
Ban lãnh đạo công ty cùng các cán bộ phòng đối ngoại

Nozomi Japan luôn định hướng xây dựng một đội ngũ cán bộ có chuyên môn giỏi, năng động, sáng tạo và nhạy bén để nhanh chóng nắm bắt và đáp ứng nhu cầu của đối tác, khách hàng.